-

IDR105 Sport, media og journalistikk

IDR105 Sport, media og journalistikk

Emnekode: 
IDR105
Emnenavn: 
Sport, media og journalistikk
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Sport, media and journalism
Kursnavn på nynorsk: 
Sport, media og journalistikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
 • Sport og media komplekset
 • Sportsjournalistikk
 • Mediekunnskap
Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • kjenne til det gjensidige avhengighetsforhold som eksisterer mellom idrett og media
 • være bevisst på hvordan medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere blir skapt
 • ha kjennskap til hvordan journalister tenker og planlegger sine reportasjer i både avis og tv
 • kjenne til hvordan idrett og sport blir formidlet via nye medier

Ferdighet:

 • kritisk kunne analysere de medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere.
 • kunne planlegge, produsere og publisere en sak som blogginnlegg eller som nyhetssak på en hjemmeside

Generell kompetanse:

 • økt bevissthet rundt hvordan en kan håndtere media ved å sette seg inn i hvordan journalister jobber
 • kunne formidle saker på måter som er intessante for "folk flest"
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr uke. I tillegg kommer både individuelle og gruppebaserte arbeidsoppgaver.

Pensum

Litteratur blir oppgitt i fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:

Boyle, R. (2006). Sports Journalism: Context and Issues. SAGE Publications Ltd.

Handgaard, B., Simonsen, A.H. & Steensen, S. (2013). Journalistikk - en innføring. Gyldendal akademisk forlag.

Artikler

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
MappevurderingIndividuell1semesterBokstavkarakter (A - F)100Individuell mappeevaluering bestående av flere mindre innleveringer i løpet av semesteret, både selvvalgte og oppgitte temaer. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Individuell mappeevaluering bestående av flere mindre innleveringer i løpet av semesteret, både selvvalgte og oppgitte temaer.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler