-

IDR105 Sport, media og journalistikk

IDR105 Sport, media og journalistikk

Emnekode: 
IDR105
Emnenavn: 
Sport, media og journalistikk
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold
  • Sport og media komplekset
  • Sportsjournalistikk
  • Mediekunnskap
Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

  • ha kunnskap om det gjennsidige avhengighetsforhold som eksisterer mellom idrett og media.
  • ha kunnskap om hvordan medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere blir skapt.
  • kritisk kunne analysere de medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere.
  • ha kunnskap om hvordan journalister tenker og planlegger sine reportasjer i både avis og tv.
  • ha kunnskap om hvordan idrett og sport blir formidlet via nye medier
  • kunne planlegge, produsere og publisere en sak som blogginnlegg eller som nyhetssak på en hjemmeside
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr uke. I tillegg kommer både individuelle og gruppebaserte arbeidsoppgaver.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Portfolio assessmentIndividual1SemestersLetter (A - F)100Individuell mappeevaluering bestående av flere mindre innleveringer i løpet av semesteret, både selvvalgte og oppgitte temaer.

All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Portfolio assessment
Gruppering:Individual
Varighet:1
Varighetstype:Semesters
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Individuell mappeevaluering bestående av flere mindre innleveringer i løpet av semesteret, både selvvalgte og oppgitte temaer.

Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material