-

IDR102 Aktivitetslære I

IDR102 Aktivitetslære I

Emnekode: 
IDR102
Emnenavn: 
Aktivitetslære I
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter på Årsstudium i Idrett

Emneinnhold

I dette emnet blir det fokusert på grunnleggende ferdigheter i volleyball, løping, klatring, livredning og padling. Studenten blir introdusert for et repertoar av øvelser/leker rettet mot begynneropplæring i aktivitetene, og det legges vekt på å lære å analysere teknisk utførelse, lære bort til andre, og å forklare hvordan øvelsene kan tilpasses til ulike nivå og forutsetninger. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne forklare grunnprinsippene i trening av grunnleggende ferdigheter i volleyball og løping.
  • kunne sette opp og gjennomføre basisøkter knyttet til volleyball og løping.
  • kunne forklare grunnprinsippene i padling og klatring
  • ha klatreferdigheter på "Brattkortnivå"
  • ha grunnleggende padleferdigheter
  • ha grunnleggnde kunnskap og ferdighet i livredning
  • kunne etablere og gjenkjenne god praksis i overnevnte aktiviteter. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser.
Arbeids- og læringsaktiviteter

2-4 timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr. uke. I tillegg kommer 2 camper med 2 til 3 dagers varighet

Pensum

Nettbaserte øvingsbanker og regelbeskrivelser for volleyball, fotball, klatring og padling.

Øvrig pensum oppgis av instruktører ved aktivitetsoppstart.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdDet vil være krav om 80% engasjert deltakelse tilsammen i friidrett og volleyball. En kan imidlertid være borte intill 60% i et enkelte emne. Da må en imidlertid kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre, slik at totalen ikke overstiger 80%. På fjell- og padlecamp og livredningskurs er det krav om 100% deltagelse.
Oppgave(r)1 PåkrevdMindre obligatoriske gruppeoppgaver må påregnes.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Kliniske studier PåkrevdKunne demonstrere ferdigheter i klatring tilsvarende brattkortnivå.
Kunne demonstrere grunnleggende ferdigheter i padling innefor disse områdene:
◾Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
◾Effektiv fremoverpadling
◾Bakoverpadling og stopp
◾Sideveis forflytning av kajakken
◾Lavt støttetak
◾Styretak (bak)
◾Sving (sveipetak og styretak)
◾Ilandstigning
◾Sikring av kajakk etter ilandstigning
◾Redningsteknikker (kameratredning og egenredning; cowboy + årepose)
◾Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
◾Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
◾Sporløs ferdsel
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Det vil være krav om 80% engasjert deltakelse tilsammen i friidrett og volleyball. En kan imidlertid være borte intill 60% i et enkelte emne. Da må en imidlertid kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre, slik at totalen ikke overstiger 80%. På fjell- og padlecamp og livredningskurs er det krav om 100% deltagelse.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Mindre obligatoriske gruppeoppgaver må påregnes.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Kliniske studier
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Kunne demonstrere ferdigheter i klatring tilsvarende brattkortnivå.
Kunne demonstrere grunnleggende ferdigheter i padling innefor disse områdene:
◾Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
◾Effektiv fremoverpadling
◾Bakoverpadling og stopp
◾Sideveis forflytning av kajakken
◾Lavt støttetak
◾Styretak (bak)
◾Sving (sveipetak og styretak)
◾Ilandstigning
◾Sikring av kajakk etter ilandstigning
◾Redningsteknikker (kameratredning og egenredning; cowboy + årepose)
◾Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
◾Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
◾Sporløs ferdsel
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell2TimerBokstavkarakter50 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Demonstrasjon av ferdigheterIndividuell SemesterBokstavkarakter50Vurdering av egenferdigheter og ferdigheter som instruktør Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:50
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Demonstrasjon av ferdigheter
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og ferdigheter som instruktør
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler