-

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I

Emnekode: 
IDR100
Emnenavn: 
Idrettens organisering og ledelse I
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Idrettens organisering og ledelse I
Kursnavn på nynorsk: 
Idrettens organisering og ledelse I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
 • Idrettshistorie
 • Idrettssosiologi
 • Idrettens organisering i Norge
 • Idrettspolitikk
 • Idrett og media
 • Idrett, globalisering og kommersialisering
Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ved fullført kurs:

 • Kunne redegjøre for og vise forståelse for idrettens plass i ulike kulturer som den greske antikken, Storbritannia på 1800-tallet og Norge fra 1850 og til i dag
 • Kjenne til noen sentrale teoretiske perspektiv for å forstå og forklare idretten sosiologisk
 • Kunne gjøre rede for idrettens rolle som frivillig organisasjon i Norge og historiske endringer i forhold til andre samfunnsinstitusjoner som stat og marked
 • Kjenne til og forstå hvordan idrettens ulike nasjonale organisasjoner og institusjoner er organisert og ledet og hvordan disse organisasjonene forholder seg til hverandre
 • Kunne redegjøre for statlig og organisasjoners idrettspolitikk og utforming av denne, samt kjenne til noen sentrale teorier for politikkdannelse
 • Kjenne noen sentrale perspektiver for å forstå og forklare hvilken rolle media og kommersielle aktører spiller ovenfor (norsk) idrett
 • Ha kjennskap til og kunne diskutere idrettens skyggesider
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer lærerstyrt forelesning pr. uke med fokus på studentaktiv læring. i tillegg vil det arrangeres gjesteforelesninger og besøk til ulike idrettsorganisasjoner i lokalsamfunnet i og rundt Molde.

Pensum

Goksøyr, Matti. 2008. Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt Forlag

Hanstad, Dag Vidar, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset (red.), 2011. Norsk Idrett: Indre Spenning og Ytre Press. Oslo: Akilles.

I tillegg vil en elektronisk artikkelsamling foreligge ved kursstart

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)22Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe1semesterBokstavkarakter (A - F)60 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell2timerBokstavkarakter (A - F)40 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-