-

IBE430 Forretningsprosesser og ERP

IBE430 Forretningsprosesser og ERP

Emnekode: 
IBE430
Emnenavn: 
Forretningsprosesser og ERP
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Business processes and ERP
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Nettstudier
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle.

Emneinnhold

Emnet presenterer de tre sentrale forretningsprosessene innkjøp, salg og produksjon samt en integrert forretningsprosess. Samtidig introduseres Enterprise Resource Planning (ERP) systemer som støtter og automatiserer forretningsprosessene. En modell-bedrift benyttes som eksempel på praktisk gjennomføring av forretningsprosessene. I øvelsene gjennomføres forretningsprosessene i realistiske scenarier hvor arbeidsflyten involverer mange avdelinger. Dette gjøres først manuelt ved papirbaserte dokumenter som utgjør data- og dokumentflyten som hører til aktivitetene i forretningsprosessene. Deretter utføres disse forretningsprosessene i ERP-systemet fra SAP og/eller annet IT-basert styringssystem.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha kunnskap om hva tre viktige forretningsprosesser er, og hvordan de støttes opp og integreres av et underliggende ERP-system.  De har fått ferdigheter i å beskrive tre sentrale forretningsprosesser ved enkle modeller, herunder arbeidsflyt, dataflyt, dokumentflyt og informasjonsflyt, både med og uten ERP-støtte. Studenten skal også ha ferdigheter i å beskrive hvorfor og hvordan prosessene støttes opp av ERP.  Studenten har fått kompetanse i å bruke og vurdere de mest sentrale aspektene ved enkle ERP-system.

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke og praktiske øvingsoppgaver. Emnet er tilpasset nettstudenter så forelesningen blir tatt opp på video. Noen av øvingene er obligatoriske.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell3timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat