-

IBE430 Forretningsprosesser og ERP

IBE430 Forretningsprosesser og ERP

Emnekode: 
IBE430
Emnenavn: 
Forretningsprosesser og ERP
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Business processes
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet presenterer de tre sentrale forretningsprosessene innkjøp, salg og produksjon samt en integrert forretningsprosess. Samtidig introduseres Enterprise Resource Planning (ERP) systemer som støtter og automatiserer forretningsprosessene. En modell-bedrift benyttes som eksempel på praktisk gjennomføring av forretningsprosessene. I øvelsene gjennomføres forretningsprosessene i realistiske scenarier hvor arbeidsflyten involverer mange avdelinger. Dette gjøres først manuelt ved papirbaserte dokumenter som utgjør data- og dokumentflyten som hører til aktivitetene i forretningsprosessene. Deretter utføres de samme forretningsprosessene i ERP-systemet fra SAP.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne beskrive forretningsprosesser ved enkle modeller, og skal kunne beskrive hvorfor og hvordan prosessene støttes av et forretningssystem (ERP-system). Studenten skal videre kunne beskrive arbeidsflyt, dataflyt, dokumentflyt og informasjonsflyt for tre grunnleggende forretningsprosesser, hvordan disse kan integreres, og hvordan forretningsprosessene utføres både uten og med støtte av et forretningssystem.
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke og praktiske øvingsoppgaver. NB! Kurset går høst i Molde og vår i Kristiansund

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
S.R. Magal and J. Word. 2009. Essentials of Business Processes and Information Systems. Wiley
Utdelte artikler

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevd Obligatoriske oppgaver innen gitte frister.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar: Obligatoriske oppgaver innen gitte frister.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell3timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat