-

IBE211 Databaser

IBE211 Databaser

Emnekode: 
IBE211
Emnenavn: 
Databaser
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Databaser
Kursnavn på nynorsk: 
Databaser
Studiested: 
Molde
Nettstudier
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Det kan være nyttig om man kan enkel programmering.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper er påkrevet.

Emneinnhold

Del 1 er om data og digital representasjon.  Programmering med SQL mot en og flere tabeller, samt relasjonsmodellen med integritetsregler. Del 2 er om modellering, først med ER-metoden, derfra til logisk design der man normaliserer og definerer de endelige tabeller. Filer og indekser som databasen lagres i.  Del 3 er om databaser i produksjon, transaksjoner og driftsoppgaver. Del 4 er om programmering av databaser i en webkontekst, lagrede program, mens Del 5 har utvalgte tema som XML og NoSQL.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha lært hvordan man bygger opp en database fra grunnen, fra å planlegge databasens struktur, og så kode strukturen i SQL.  Man skal ha lært hvordan databasen virker, slik at man kan ta del i enkel drift av databaser.  Man skal ha fått god forståelse for hvordan man organiserer informasjon og data på en fornuftig måte, som også kan anvendes mot nye lagringsmåter som NoSQL.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Emnet er tilpasset nettstudenter, så forelesning skjer via kortere videoer.  Pensumbok og øvelser må studeres på egen hånd. Det avholdes ukentlige labøvelser med hjelpelærer.  Noen av øvelsene er obligatoriske og må leveres som arbeidskrav.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) kunngjøres senere Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: kunngjøres senere
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
IBE2107,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE210
Vektingsreduksjon:7,5