-

IBE211 Databaser

IBE211 Databaser

Emnekode: 
IBE211
Emnenavn: 
Databaser
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Databaser
Kursnavn på nynorsk: 
Databaser
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Programmering kan være nyttig.

Emneinnhold
  • Data, datatyper.
  • Modellering og relasjoner.
  • Redundans og normalisering.
  • Modelleringsspråk.
  • Spørrespråk
  • Databaser.
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne lage datamodeller for økonomi og logistikk

Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Bjørn Kristoffersen, Databasesystemer, Universitetsforlaget.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Course nameCredit reduction
IBE2107,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE210
Vektingsreduksjon:7,5