-

IBE151 Praktisk programmering

IBE151 Praktisk programmering

Emnekode: 
IBE151
Emnenavn: 
Praktisk programmering
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Studiepoeng: 
15
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Studiested: 
Molde
Nettstudier
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske innleveringer til gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer til gitte frister
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5TimerBokstavkarakter100 Papirbasert eksamen Også egne utskrifter er tillat som hjelpemidler. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar: Papirbasert eksamen
Hjelpemidler:Også egne utskrifter er tillat som hjelpemidler.
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
EmneVektingsreduksjon
IBE15015
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE150
Vektingsreduksjon:15