-

IBE151 Praktisk programmering

IBE151 Praktisk programmering

Emnekode: 
IBE151
Emnenavn: 
Praktisk programmering
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Emnenavn på nynorsk: 
Praktisk programmering
Emnenavn på engelsk: 
Practical Programming
Studiested: 
Molde
Online
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2019 Autumn
Eksamenssemester: 
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
English
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske innleveringer til gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer til gitte frister
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual5HoursLetter (A - F)100 Papirbasert eksamen Også egne utskrifter er tillat som hjelpemidler. All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar: Papirbasert eksamen
Hjelpemidler:Også egne utskrifter er tillat som hjelpemidler.
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Course nameCredit reduction
IBE15015
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE150
Vektingsreduksjon:15