-

IBE151 Praktisk programmering

IBE151 Praktisk programmering

Emnekode: 
IBE151
Emnenavn: 
Praktisk programmering
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Emnenavn på engelsk: 
Practical Programming
Emnenavn på nynorsk: 
Praktisk programmering
Studiested: 
Online
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Autumn
Eksamenssemester: 
2018 Autumn
2019 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Emneinnhold

Fra dag en i emnet skal studentene programmere. Vi skal starte med enkle oppgaver, deretter lage mer avanserte programmer og datasystemer. Nett-presentasjonene ("forelesningene")  og øvingene vil i sin helhet bestå av praktisk programmering. Det er ingen ordinær lærebok og minimalt med teori. Dette er ”learning by doing”. Studentene vil bruke Microsoft Access som verktøy. Dette kan en laste ned på egen PC fra høyskolen. De som har Mac vil kunne bruke Access via en "remote desktop" forbindelse.

Til Canvasside for IBE151

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kjennskap til hvordan et programmeringsspråk er bygget opp
  • kunne anvende alle vanlige konstruksjoner i programmeringsspråk
  • kunne overføre et formell oppgave til et dataprogram
  • kunne utvikle komplette (enkle) datasystemer
Arbeids- og læringsaktiviteter

Kurset kan tas på nett eller ved tilstedeværelse i Molde. Det er ingen vanlige forelesninger. Alt kursmateriell, inklusive presentasjoner ("forelesninger") finnes på nett. For de som er tilstede i Molde er det lagt opp til  4 timer laboratorium med hjelpelærer per uke.

Skal en lære programmering krever det stor innsats. Her er ideen at en skal lære gjennom eget programmeringsarbeid. Det er tidkrevende!

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske innleveringer til gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer til gitte frister
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual5HoursLetter (A - F)100 Papirbasert eksamen Også egne utskrifter er tillat som hjelpemidler. All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar: Papirbasert eksamen
Hjelpemidler:Også egne utskrifter er tillat som hjelpemidler.
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Course nameCredit reduction
IBE15015
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE150
Vektingsreduksjon:15