-

IBE151 Praktisk programmering

IBE151 Praktisk programmering

Emnekode: 
IBE151
Emnenavn: 
Praktisk programmering
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Studiepoeng: 
15
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Emneinnhold

Fra dag en i emnet skal studentene programmere. Vi skal starte med enkle oppgaver, deretter lage mer avanserte programmer og datasystemer. Nett-presentasjonene ("forelesningene")  og øvingene vil i sin helhet bestå av praktisk programmering. Det er ingen ordinær lærebok og minimalt med teori. Dette er ”learning by doing”. Studentene vil bruke Microsoft Access som verktøy. Dette kan en laste ned på egen PC fra høyskolen. De som har Mac vil kunne bruke Access via en "remote desktop" forbindelse.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kjennskap til hvordan et programmeringsspråk er bygget opp
  • kunne anvende alle vanlige konstruksjoner i programmeringsspråk
  • kunne overføre et formell oppgave til et dataprogram
  • kunne utvikle komplette (enkle) datasystemer
Arbeids- og læringsaktiviteter

Kurset kan tas på nett eller ved tilstedeværelse i Molde. Det er ingen vanlige forelesninger. Alt kursmateriell, inklusive presentasjoner ("forelesninger") finnes på nett. For de som er tilstede i Molde er det lagt opp til  4 timer laboratorium med hjelpelærer per uke.

Skal en lære programmering krever det stor innsats. Her er ideen at en skal lære gjennom eget programmeringsarbeid. Det er tidkrevende!

Pensum

Utdelt materiale/ressurser på Internett.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) PåkrevdObligatoriske innleveringer til gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer til gitte frister
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperiaIndividuell5TimerBokstavkarakter100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Insperia
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
IBE15015
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE150
Vektingsreduksjon:15