-

IBE151 Praktisk programmering

IBE151 Praktisk programmering

Emnekode: 
IBE151
Emnenavn: 
Praktisk programmering
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Emnenavn på engelsk: 
Practical Programming
Emnenavn på nynorsk: 
Praktisk programmering
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Emneinnhold

Fra dag en i emnet skal studentene programmere. Vi skal starte med enkle oppgaver, deretter lage mer avanserte programmer og datasystemer. Forelesningene og øvingene vil i sin helhet bestå av praktisk programmering. Det er ingen ordinær lærebok og minimalt med teori. Dette er ”learning by doing”. Studentene vil bruke Microsoft Access som verktøy.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kjennskap til hvordan et programmeringsspråk er bygget opp
  • kunne anvende alle vanlige konstruksjoner i programmeringsspråk
  • kunne overføre et formell oppgave til et dataprogram
  • kunne utvikle komplette (enkle) datasystemer
Arbeids- og læringsaktiviteter

6 timer forelesning per uke. 4 timer laboratorium med hjelpelærer per uke. Skal en lære programmering krever det stor innsats. Her er ideen at en skal lære gjennom eget programmeringsarbeid. Det er tidkrevende!

Pensum

Utdelt materiale/ressurser på Internett.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) PåkrevdObligatoriske innleveringer til gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer til gitte frister
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual6HoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Course nameCredit reduction
IBE15015
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE150
Vektingsreduksjon:15