-

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

Emnekode: 
IBE120
Emnenavn: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
From business data to information
Kursnavn på nynorsk: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Studiested: 
Nettstudier
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Emnet er beregnet på studenter som følger årsstudiet i IT, det vil si studenter som har tatt  IBE151 ( Praktisk programmering) og IBE110 (Informasjonsbehandling). Grunnleggende kompetanse i bruk av regneark forutsettes også.

Emneinnhold

Kurset fokuserer på teknikker som kan brukes til å hente ut og presentere informasjon fra innsamlede data.
Vi jobber med hvordan data samles inn, hvordan de kontrolleres før bearbeiding, og hvordan vi kan bruke teknikker som statistikk, pivottabeller og visualisering til å framstille og formidle informasjon.

Verktøyet vi bruker er hovedsakelig regneark. Vi jobber med formler, pivottabeller og programmering av makroer. I tillegg berører vi hvordan innsamlede data kan hentes ut fra en database og overføres til regnearket for videre bearbeiding.

Selv om de regnearkene vi jobber med kan ha 100 000 linjer med data, er ikke dette virkelig store datamengder. Algoritmer for datamining og teknikker for lagring av virkelig store datamengder berøres litt, uten at vi jobber praktisk med dette.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ved hjelp av formler i regneark, pivottabeller, diagram og makroer, kunne finne fram til og presentere informasjon ut fra et datamateriale.
  • kjenne til ulike måer å samle inn data på.
  • kjenne de vanligste dataformater og datakilder, og kunne importere data i regneark fra noen av disse.
  • kunne bruke enkel statistikk til å analysere data og presentere informasjonen visuelt.
  • kunne litt programmering i JavaScript slik at hun/han kan presentere informasjon på en nettside på en dynamisk måte.
  • kjenne til utfordringer og muligheter når det gjelder å finne informasjon i store datamengder.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Lærestoff og arbeidsoppgaver presenteres som video, regnearkeksempler, programmeringseksempler og tekst på høgskolens læringsplatform. Veiledning gis via læringsplatformen eller via ukentlig veiledningstime i høgskolens PC-lab.

Pensum

Lærestoff som presenteres i Moduler i Canvas.

Anbefalt litteratur:
Anna Mette Fuglseth - André Skjellum: PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter, Fagbokforlaget

Anna Mette Fuglseth - Jan Vidar Håtuft - Trond Vegard Johannessen: PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter, Fagbokforlaget

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 5 Ikke påkrevd5 obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 5
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:5 obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
-Individuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
EmneVektingsreduksjon
IBE2012,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE201
Vektingsreduksjon:2,5