-

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

Emnekode: 
IBE120
Emnenavn: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
From business data to information
Kursnavn på nynorsk: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Emnet er beregnet på studenter som følger årsstudiet i IT, det vil si studenter som har  IBE151 og IBE110. Grunnleggende kompetanse i bruk av regneark forutsettes også.

Emneinnhold

Emnet fokuserer på produktivitetsfremmende IT-verktøy for personlig bruk (kontorstøtteprogram, først og fremst regneark) hvor en lærer å legge til rette for effektiv informasjonsbehandling i en daglig arbeidssituasjon. Hensikten er å kunne hjelpe seg selv og andre til å gjøre behandling av informasjon raskere, med færre feil og høyere kvalitet.

Tallbehandling har en betydelig plass i emnet og studenten lærer teknikker og metoder som gjør det mulig å raskt konstruere store, oversiktlige og fleksible beregninger. Studenten skal kunne utforme modeller for effektivisering av rutinemessige beregninger og hensiktsmessig framstilling og presentasjon av resultater. Noe programmering av makroer vil inngå i emnet.

Presentasjon av informasjon på websider blir også berørt, og vil innebære noe programmering.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne legge til rette for effektiv behandling av informasjon i form av tall, tekst og andre data ved hjelp av programvare for kontorstøtte.
  • kunne lage opplegg for informasjonsbehandling som fremmer høy produktivitet og kvalitet og samtidig reduserer risikoen for feil i arbeidet.
  • kjenne de vanligste dataformater og datakilder.
  • kunne lese inn data fra forskjellige kilder.
  • kunne analysere data og presentere data visuelt.
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 t forelesning og 1 t lab hver uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Anna Mette Fuglseth - André Skjellum: PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter, Fagbokforlaget

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
EmneVektingsreduksjon
IBE2012,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE201
Vektingsreduksjon:2,5