-

IBE115 Serverdrift

IBE115 Serverdrift

Emnekode: 
IBE115
Emnenavn: 
Serverdrift
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Networks and Server Management
Kursnavn på nynorsk: 
Serverdrift
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
  • Operativsystemer generelt (med GNU/Linux som eksempel)
  • Nettverkstjenester (hjemmesider, e-post, fildeling, innlogging, navngiving ...)
  • Sikkerhet (sikring av nettverkstjenester)
  • Skripting og automatisering av driftsoppgaver.

De praktiske øvelsene (i drift av nettverkstjenester) blir vanligvis gjort på Linux-maskiner.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne drifte nettverkstjenester, samt sikre og feilsøke disse.
  • ha kunnskap om de grunnleggende protokollene som brukes av nettverkstjenester.
  • ha en forståelse av hvordan operativsystemet virker.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Emnet kan tas på nett eller ved tilstedeværelse i Molde. Det er ingen vanlige forelesninger. Alt kursmateriell, inklusive presentasjoner ("forelesninger") finnes på nett. For de som er tilstede i Molde er det lagt opp til 2 timer laboratorium med hjelpelærer per uke.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i høgskolens læringsplattform ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Mads E. Eilertsen og Arne Bjørn Mikalsen: Linux tjenestedrift. TISIP, 2003

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevd Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell3timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
IDA1157,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IDA115
Vektingsreduksjon:7,5