-

IBE115 Serverdrift

IBE115 Serverdrift

Emnekode: 
IBE115
Emnenavn: 
Serverdrift
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Networks and Server Management
Kursnavn på nynorsk: 
Serverdrift
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
  • Operativsystemer generelt (med GNU/Linux som eksempel)
  • Nettverkstjenester (hjemmesider, e-post, fildeling, innlogging, katalogsystemer, adressering ...)
  • Sikring av nettverkstjenester (IPS, IDS, brannmur, overvåkning ...)
  • Skripting og automatisering av driftsoppgaver.

De praktisk øvelsene (i drift av nettverkstjenester) blir vanligvis gjort på Linux-maskiner.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne drift nettverkstjenester, samt sikre og feilsøke disse.
  • ha kunnskap om de grunnleggende protokollene som brukes av nettverkstjenester.
  • ha en forståelse av hvordan operativsystemet virker.
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 t forelesning per uke. 2 t lærerstøttet driftslaboratorium per uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Mads E. Eilertsen og Arne Bjørn Mikalsen: Linux tjenestedrift. TISIP, 2003

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevd Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
IDA1157,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IDA115
Vektingsreduksjon:7,5