-

IBE110 Informasjonsteknologi

IBE110 Informasjonsteknologi

Emnekode: 
IBE110
Emnenavn: 
Informasjonsteknologi
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Information Technology
Kursnavn på nynorsk: 
Informasjonsteknologi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Emneinnhold

Emnet skal dekke teknologien (hardware, software, nett, Web), og det skal gi en innføring i brukergrensesnitt og i systemutvikling. Case-undervisning vil være en sentral del. Disse skal ha fokus på aktuelle applikasjonsområder. Web-utvikling vil være en viktig komponent. Studentene skal få en forståelse for nye utviklingstrekk: Sosiale systemer, systemer basert på samarbeide (f.eks. Wikipedia), indekseringssystemer (f.eks. Google) og nye tekniske løsninger som cloud-computing.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha en helhetlig forståelse for Informasjonsteknologi
  • kunne forstå mulighetene og begrensningene i teknologien
  • kunne se hvor og hvordan teknologien kan anvendes
  • kunne lede og styre innkjøp av programvare og datautstyr og vurdere alternative løsninger for å bygge opp IT infrastruktur
Arbeids- og læringsaktiviteter

4 timer forelesning per uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Olsen, Kai A. (2012): How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society. Scarecrow Press, desember 2012, Lanham, Maryland, Toronto, Oxford, ISBN 978-0-8108-8720-6.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat