-

IBE102 Webutvikling

IBE102 Webutvikling

Emnekode: 
IBE102
Emnenavn: 
Webutvikling
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Webutvikling
Kursnavn på nynorsk: 
Webutvikling
Studiested: 
Nettstudier
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering en fordel.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav.

Emneinnhold

Enkel programmering av nettsteder, skjemabehandling, lagring på fil og database, utveksling mot andre webtjenester. Tilstandsbevaring. Organisering av kode.  Sikring av nettstedet.  

Forventet læringsutbytte

Studenten vil etter fullført emne vite hvordan data utveksles mellom klient og tjener i web, og hvordan man lager enkel program som genererer dynamiske nettsider.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Emnet er tilpasset nettstudenter. Undervisning skjer via ukentlige videoer som følger pensumboka.  Ukentlige praktiske øvelser. Noen av øvelsene er obligatoriske. Labøvelser på skolen med hjelpelærer. Veiledning gis i lab og via elæringssystemet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Kunnngjøres senere Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: Kunnngjøres senere
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
-Individuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat