-

IBE102 Webutvikling

IBE102 Webutvikling

Emnekode: 
IBE102
Emnenavn: 
Webutvikling
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Webutvikling
Kursnavn på nynorsk: 
Webutvikling
Studiested: 
Molde
Online
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Autumn
Eksamenssemester: 
2021 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering en fordel, men ikke påkrevet.

Emneinnhold

Enkel programmering av nettsteder, skjemabehandling, lagring på fil og database, utveksling mot andre webtjenester. Tilstandsbevaring. Organisering av kode. Sikring av nettstedet.  Programmeringen tas fra grunnen med innføring i datatyper, variabler, array, logiske uttrykk, if-tester, gjentakelser, funksjoner og programmering mot fil og database.

Forventet læringsutbytte

Studenten vil etter fullført emne ha kunnskap om hvordan man lager et enkelt dynamisk nettsted basert på webteknologi. Studenten har fått ferdigheter i å utforme velstrukturerte dokument og å utvikle dataprogram som genererer disse dokumentene for oversendelse til klienter som nettlesere. Studenten har ferdigheter i å programmere med lagring av cookies og sesjoner for å bevare tilstand, såvel som med lagring til fil og database. Studenten har ferdigheter i å programmere datainnhenting fra ulike kilder som sluttbruker (via skjema), fra fil og database på server, og fra webtjenester. Studenten har ferdigheter i enkel sikring av programvare mot misbruk. Studenten vil ha kompetanse til å bidra i utviklingen av IT-tjenester basert på web.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning skjer via ukentlige videoer som følger pensum.  Ukentlige praktiske øvelser med veiledning. Noen av øvelsene er obligatoriske. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Kunngjøres senere Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: Kunngjøres senere
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
-Individual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version