-

IBE102 Webutvikling

IBE102 Webutvikling

Emnekode: 
IBE102
Emnenavn: 
Webutvikling
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Webutvikling
Kursnavn på nynorsk: 
Webutvikling
Studiested: 
Online
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2019 Spring
Eksamenssemester: 
2019 Spring
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering en fordel.

Emneinnhold

Programmering av nettsteder, skjemabehandling, lagring på fil og database. Tilstandsbevaring. Organisering av kode.  Sikring av nettstedet.  Kurset gir opplæring i grunnleggende PHP og HTML.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne anvende PHP sammen med en database for å utvikle sikre, dynamiske nettsteder.

Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer videoforelesning per uke.

Pensum

Oppgis ved semesterstart. Tidligere år har det vært Svend Andreas Horgen: Webprogrammering i PHP, TISIP/Gyldendal akademiske.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
-Individual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version