-

IBE101 Web og media

IBE101 Web og media

Emnekode: 
IBE101
Emnenavn: 
Web og media
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Web and Media
Kursnavn på nynorsk: 
Web og media
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen utenom vanlig kjennskap til Internett.

Emneinnhold

Emnet vil være utpreget praktisk med bruk av publiseringsverktøy fra første dag. Hver student får ett eget nettsted som skal utvikles for en organisasjon - gjerne for en organisasjon man er medlem. Hovedfokuset vil være på redaksjon og innholdsadministrasjon, men det vil også være praktiske oppgaver som sikrer at man dekker læringsutbyttene over. Studenter med IT/programmeringsbakgrunn kan velge å utvikle egne tillegg (moduler) til publiseringsverktøyet.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • være i stand til å installere, tilpasse og drifte sitt eget nettsted basert på et publiseringsverktøy/CMS
  • kunne fungere som nettjournalister eller -redaktører for nettstedet
  • kunne ha ansvaret for nettpublisering for små og mellomstore bedrifter eller organisasjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke. 3 timer lærerstøttet laboratorium per uke.

Pensum

Utdelt materiale/ressurser på Internett.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Mappevurdering- -Bestått/ikke bestått100Nettstedet utviklet gjennom studiet vil fungere som mappen. -
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:100
Kommentar:Nettstedet utviklet gjennom studiet vil fungere som mappen.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-