-

BØK730 Econometrics

BØK730 Econometrics

Emnekode: 
BØK730
Emnenavn: 
Econometrics
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Econometrics
Kursnavn på nynorsk: 
Econometrics
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon el. tilsvarende samt emnet LOG Applied Statistics with SPSS

Emneinnhold
  • Introduction to probability distributions, random variables, and statistical inference
  • Linear regresssion
  • Violation of the assumptions of the classical linear regression model
  • Panel Data Regression models
  • Simultaneous Equations Models
  • Stochastic Process and Models
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke samt 2 timer øvinger

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Greene, William, Econometric Analysis, 5th edition, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 2003
Gujarati, Damodar, Basic Econometrics, 4th edition, New Yprk, McGraw-Hill, 2003
Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge Univeristy Press, 2. ed. 2008

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske innleveringer i kurset
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer i kurset
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat