-

BØK711 Bedriftsøkonomisk analyse

BØK711 Bedriftsøkonomisk analyse

Emnekode: 
BØK711
Emnenavn: 
Bedriftsøkonomisk analyse
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Bedriftsøkonomisk analyse
Kursnavn på nynorsk: 
Bedriftsøkonomisk analyse
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2019 Autumn
Eksamenssemester: 
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske emner (spesielt BØK710 Operasjonsanalyse) fra første semester i MSc studiet i økonomi og administrasjon

 

Emneinnhold

Emnet er en videreføring av de obligatoriske emnene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, spesielt de bedriftsøkonomiske emnene. Det vil være en hyppig bruk av oppgaver og større cases. Det legges stor vekt på å kunne omformulere ustrukturerte problemsituasjoner til mulige handlingsplaner, samt å optimalisere disse. Følgende temaer kan være aktuelle:

  • usikkerhet: Nullpunktanalyser og simulering
  • relevante kostnader: Matematisk programmering og planlegging
  • kostnadsestimering og regresjon
  • kostnadsanalyse og prissetting
  • kostnadsfordeling: Serviceavdelinger, felleskostnader
  • kostnadskontroll og avviksanalyse
  • divisjonalisering og internprising
  • styring av desentraliserte enheter
Forventet læringsutbytte

Dette kurset tar for seg ulike komplekse problemstillinger knyttet til styring av både små og store foretak. Kurset har som formål å integrere viktige kunnskapselementer fra tidligere emner i bedriftsøkonomi og mikroøkonomi, og oppøve evnene til å analysere bedriftenes tilpasningsproblemer, og å løse disse. Kurset vil i utstrakt grad benytte case for å lære å omsette avansert teori til praksis. Her vil bruk av operasjonsanalytiske verktøy inngå, idet det forventes at studentene skal kunne anvende ulike avanserte operasjonsanalytiske verktøy, og evaluere og presentere ulike alternative løsninger.

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke, med mulighet for ekstra lab-øvelser på PC enkelte uker

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments Ikke påkrevdObligatoriske innleveringer kan være aktuelle.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer kan være aktuelle.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
-Individual6hoursLetter (A - F)1006 t skriftlig slutteksamen (100 %), med PC som nødvendig hjelpemiddel All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:6 t skriftlig slutteksamen (100 %), med PC som nødvendig hjelpemiddel
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator that may contain data