-

BØK711 Bedriftsøkonomisk analyse

BØK711 Bedriftsøkonomisk analyse

Emnekode: 
BØK711
Emnenavn: 
Bedriftsøkonomisk analyse
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Bedriftsøkonomisk analyse
Kursnavn på nynorsk: 
Bedriftsøkonomisk analyse
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2017 Autumn
Eksamenssemester: 
2017 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske emner (spesielt BØK710 Operasjonsanalyse) fra første semester i MSc studiet i økonomi og administrasjon

 

Emneinnhold

Emnet er en videreføring av de obligatoriske emnene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, spesielt de bedriftsøkonomiske emnene. Det vil være en hyppig bruk av oppgaver og større cases. Det legges stor vekt på å kunne omformulere ustrukturerte problemsituasjoner til mulige handlingsplaner, samt å optimalisere disse. Følgende temaer kan være aktuelle:

 • usikkerhet: Nullpunktanalyser og simulering
 • relevante kostnader: Matematisk programmering og planlegging
 • kostnadsestimering og regresjon
 • kostnadsanalyse og prissetting
 • kostnadsfordeling: Serviceavdelinger, felleskostnader
 • kostnadskontroll og avviksanalyse
 • divisjonalisering og internprising
 • styring av desentraliserte enheter
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke, med mulighet for ekstra lab-øvelser på PC enkelte uker

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:

 • Kaplan, Robert S. og Anthony A. Atkinson: Advanced Management Accounting. - Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1998.
 • Zimmerman, Jerold L.: Accounting for Decision Making and Control. McGraw-Hill, NY, 2009.
 • Dyckman, Bierman, Morse: Cost Accounting – Concepts & managerial applications. SW Publishing, Ohio.
 • Artikler og egne forelesningsnotater.
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments Ikke påkrevdObligatoriske innleveringer kan være aktuelle.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske innleveringer kan være aktuelle.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
-Individual6hoursLetter (A - F)1006 t skriftlig slutteksamen (100 %), med PC som nødvendig hjelpemiddel All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:6 t skriftlig slutteksamen (100 %), med PC som nødvendig hjelpemiddel
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator that may contain data