-

BØK710 Operasjonsanalytiske emner

BØK710 Operasjonsanalytiske emner

Emnekode: 
BØK710
Emnenavn: 
Operasjonsanalytiske emner
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Operasjonsanalytiske emner
Kursnavn på nynorsk: 
Operasjonsanalytiske emner
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Regnskap og Revisjon eller tilsvarende

Emneinnhold

Aktuelle temaer med anvendelse i bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer er:

  • lineær programmering, nettverksmodeller, heltallsprogrammering, målprogrammering
  • ikke-lineær programmering
  • regresjon
  • prediksjon
  • simulering
  • beslutninger under usikkerhet, verdi av tilleggsinformasjon
  • spillteori
  • dynamisk programmering
Forventet læringsutbytte

Kurset tar sikte på å gi en inngående kunnskap i optimeringsteknikker brukt i forskjellige bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Foruten å ta opp ulike optimeringsteknikker, integreres tema som er relevante i andre kurs, samt bruk av avansert programvare for optimering og beslutningsstøtte. Studentene skal kunne analysere varierte komplekse problemstillinger, identifisere relevante optimeringsteknikker og anvende egnet programvare for å løse ulike oppgaver, samt kunne evaluere og presentere alternative løsninger.

Arbeids- og læringsaktiviteter

2 x 2 timer forelesning per uke.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 4 4Ikke påkrevd4 obligatoriske individuelle innleveringer som alle må være godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Laboratoriearbeid Påkrevd1 t øvelse på datalab per uke, obligatorisk deltagelse på minst 75% av øvelsestimene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 4
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:4 obligatoriske individuelle innleveringer som alle må være godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:1 t øvelse på datalab per uke, obligatorisk deltagelse på minst 75% av øvelsestimene.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
-Individuell6timerBokstavkarakter (A - F)1006 timers skriftlig eksamen (100%), med PC som nødvendig hjelpemiddel. Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:6 timers skriftlig eksamen (100%), med PC som nødvendig hjelpemiddel.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data