-

BØK710 Operasjonsanalytiske emner

BØK710 Operasjonsanalytiske emner

Emnekode: 
BØK710
Emnenavn: 
Operasjonsanalytiske emner
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Operasjonsanalytiske emner
Kursnavn på nynorsk: 
Operasjonsanalytiske emner
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Regnskap og Revisjon eller tilsvarende

Emneinnhold

Aktuelle temaer med anvendelse i bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer er:

 • lineær programmering, nettverksmodeller, heltallsprogrammering, målprogrammering
 • ikke-lineær programmering
 • regresjon
 • prediksjon
 • simulering
 • beslutninger under usikkerhet, verdi av tilleggsinformasjon
 • spillteori
 • dynamisk programmering
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 x 2 timer forelesning per uke.

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart

Aktuell litteratur:

 • Wayne Winston: Operations Research.
 • Cliff Ragsdale: Spreadsheet Modeling and Decision Analysis
 • Eric V. Denardo: The Science of Decision-Making
 • Anderson, Sweeney, Williams, Martin: An introduction to Management Science- Quantitative Approaches to Decision Making.
 • Balakrishnan N. et al.: Managerial Decision Modeling with Spreadsheets
 • Artikler, egne forelesningsnotater.
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 4 4Ikke påkrevd4 obligatoriske individuelle innleveringer som alle må være godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Laboratoriearbeid Ikke påkrevd1 t øvelse på datalab per uke, obligatorisk deltagelse på minst 75% av øvelsestimene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 4
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:4 obligatoriske individuelle innleveringer som alle må være godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:1 t øvelse på datalab per uke, obligatorisk deltagelse på minst 75% av øvelsestimene.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
-Individuell6timerBokstavkarakter (A - F)1006 timers skriftlig eksamen (100%), med PC som nødvendig hjelpemiddel. Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderinger:
Vurderingsform:-
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:6 timers skriftlig eksamen (100%), med PC som nødvendig hjelpemiddel.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data