-

BØK411 Innovasjon og entreprenørskap

BØK411 Innovasjon og entreprenørskap

Emnekode: 
BØK411
Emnenavn: 
Innovasjon og entreprenørskap
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

I dette emnet vil man gjøre et dypdykk i design thinking en empatidrevet, menneskesentrert, og hurtig prototype-drevet innovasjonsmetode. Design thinking brukes for å takle utfordringer forbundet med utvikling av nye produkter, teknologisk innovasjon, tjenester, forretningsmodeller, brukeropplevelser, prosesser og/eller systemer. Hovedmålet med kurset er å gjøre studenter i stand til å drive idegenerering, starte, kjøre og fullføre innovasjonsprosjekter som har signifikant og meningsfull innvirkning for pionerende organisasjoner og industrier. Kurset omfatter intensive økter med hvordan finne behov, empati, observasjon, dypdykk, brain-/bodystorming, idegenerering og hurtig prototyping sammen med utvikling av forretningsmodeller alt i kontekst av å skulle takle banebrytende utfordringer og løse strategiske mål i bedrifter. Kurset vil også inneholde læring om hva som viktig ved oppstart av egen bedrift.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap: 

 • lære å tilnærme seg utfordringer relatert til innovasjon fra et humansentrisk perspektiv
 • oppnå en forståelse for at de beste innovasjoner vanligvis er de som tar hensyn til dype menneskelige behov som springer ut ifra mening og menneskelige erfaringer
 • lære at en tverrfaglig tilnærming til innovasjon er en effektiv måte å innlemme perspektiver fra mange forskjellige typer mennesker, og at mangfold er nøkkelen til utviklingen av kontinuerlige, og radikale innovasjoner
 • erfare betydningen av å bruke et prototype-tankesett som et virkemiddel for å oppnå innovasjon; hvor gjentakelser, prøving og feiling, og til og med fiasko, er verdifulle deler av den kreativ læringsprosessen
 • lære å utvikle en forretningsmodell og vil få basiskunnskap om hva som er viktig ved oppstart av egen bedrift

Ferdigheter: 

 • gjøre bruk av etnografisk metode, være i stand til å føle, ha empati og forstå behovet til en bred gruppe av interessenter. 
 • være i stand til å definere og redefinere innovasjonsutfordringer ved å stille de riktige spørsmålene, og ikke nødvendigvis fokusere på de riktige svarene
 • være i stand til å utvikle mange kreative ideer gjennom strukturerte idédugnader
 • være i stand til å utvikle raske prototyper for å bringe sine ideer til realitet så fort som mulig, og dermed kunne få tilbakemeldinger
 • skal kunne utvikle en forretningsmodell for hvordan ta en løsning ut i markedet

 
Generell kompetanse: 

 • få en større kunnskap til å håndtere tvetydighet og usikkerhet i sine profesjonelle og personlige liv
 • lære å jobbe med mange forskjellige mennesker i et høyt tempo, innenfor dynamiske og tverrfaglige grupper
 • få kompetanse til å tilnærme seg mange forskjellige problemer og utfordringer med en åpen, kreativ, empatisk, og prototype-drevet tenkemåte
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr uke 

Vi vil ta i bruk den siste prosjekt- og problembaserte lærings-pedagogikken, med faktiske utfordringer fra hverdagen, storytelling/storydoing, soft prototyping, og iterative metoder. Kurset vil bli holdt i Protomore laben hos Protomore Kunnskapspark og studentene vil ha tilgang til laben etter undervisningen er ferdig på undervisningsdagene.
Vurderingen i kurset vil fokusere mye på design-thinking-prosessen, den innsikten man har fått og de ferdighetene man har lært underveis i semesteret. Kvaliteten og relevansen til de ferdige prototypene vil ikke bli eneste fokus. 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe -Bestått/ikke bestått40Prosjektpresentasjon Alle trykte og skrevne hjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe -Bestått/ikke bestått40Designdrevet kunnskapsportefølje Alle trykte og skrevne hjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell -Bestått/ikke bestått205-siders refleksjonstekst Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:40
Kommentar:Prosjektpresentasjon
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:40
Kommentar:Designdrevet kunnskapsportefølje
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:20
Kommentar:5-siders refleksjonstekst
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler