-

BØK331 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

BØK331 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

Emnekode: 
BØK331
Emnenavn: 
Regnskap og budsjettering i offentlig sektor
Studieprogram: 
Bachelor i regnskap og revisjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Spring
Eksamenssemester: 
2020 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende regnskap

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering, herunder:

Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering

 • Kort innføring i kommunale institusjoner
 • Regnskapsregler og prinsipper
 • Grunnleggende føringer og spesielle transaksjoner
 • Årsavslutning og regnskapsrapportering med fokus på:
 • Kommunelovens økonomibestemmelser
 • Økonomiplan og årsbudsjett
 • Regnskaps- og budsjettforskrifter
 • Kommunale regnskapsstandarder

Statlig regnskapsføring og rapportering

 • Kort innføring i statlige institusjoner
 • Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer
 • Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring
 • Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement
 • Gjennomgang av Stortingsmelding nr 3 og Stortingsproposisjon nr 1
 • Økonomistyring og regnskapsføring på institusjonsnivå
 • Kort om regnskapsorganisering i statsforvaltningen, konsernkontoordninger 
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 •  kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor kommunale og statlige regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlingsbasert undervisning. 

Pensum

Pensumlister oppgis i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:

Sunde, Øyvind. 2004. Kommunalregnskapet. Kommunaløkonomisk forlag

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Alle skriftlige hjelpemidler tilgjengelig, inkl notater og lærebøker, kalkulator mmSeparate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle skriftlige hjelpemidler tilgjengelig, inkl notater og lærebøker, kalkulator mm
Hjelpemidler:Separate list, see below