-

ADM835 Exchange semester

ADM835 Exchange semester

Emnekode: 
ADM835
Emnenavn: 
Exchange semester
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Anbefalte forkunnskaper

Må ha fullført bachelorgrad med karaktersnitt på C eller bedre.
Må ha minimum karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller på annen måte kunne dokumentere gode engelskkunnskaper. Hvis vertsinstitusjonen ikke har engelsk som undervisningsspråk, må studentenkunne dokumentere god språkforståelse, både skriftlig og muntlig.

Søknadsfrist 10. september.

Emneinnhold

Studietilbud ved utenlandsk utdanningsinstitusjon. Se oversikt her.
Innhold, omfang og nivå skal være godkjent av studieleder før utreise.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført utvekslingssemester:

  • ha tatt emner som er relevante for det studiet studenten tar ved Høgskolen i Molde
  • ha fått internasjonal erfaring og trening i å behandle sitt fagområde på et fremmed språk