-

ADM820 Nyskaping i tjenesteyting og offentlig sektor

ADM820 Nyskaping i tjenesteyting og offentlig sektor

Emnekode: 
ADM820
Emnenavn: 
Nyskaping i tjenesteyting og offentlig sektor
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
 • Teorier om innovasjon i tjenestytende næringer
 • Forholdet mellom tjenesteinnovasjoner og industriell vareproduksjon
 • Innovasjon og reformer i offentlig sektor -
 • Demokratiserende endringer
 • Sosiale innovasjoner
Forventet læringsutbytte
 • Beherske teorier over hva som kjennetegner innovasjoner og nyskapende organisasjoner i tjenesteytende næringer
 • Beherske teorier om omstillinger i offentlig sektor
 • Ha innsikt i nyere trender innen ledelse i og organisering av offentlig sektor
 • Ha innsikt i teorier om og eksempler på demokratiserende og sosiale innovasjoner
 • Kunne drøfte tjenestemessige innovasjoner og offentlige omstillinger kritisk i lys av den politiske, samfunnsmessige og økonomise utviklingen
 • Kunne anvende relevante teorier i empiriske studier
 • Kunne bidra konstruktivt til innovasjoner i tjenesteproduksjon og offentlig virskomhet
Arbeids- og læringsaktiviteter

Seks heldagssamlinger, inkludert gruppearbeid

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F) 100 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-