-

ADM815 Innovasjon

ADM815 Innovasjon

Emnekode: 
ADM815
Emnenavn: 
Innovasjon
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2022 Spring
Eksamenssemester: 
2022 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold
  • teorier og studier om innovasjoner i bedrifter
  • teorier om innovasjon og økonomisk utvikling
  • teorier og studier om innovasjoner i nettverk og miljø av bedrifter, regioner og nasjoner
  • teorier og studier om globalisering og innovasjon
  • statens rolle i forhold til innovasjoner og innovative miljø
Forventet læringsutbytte
  • beherske teorier om hva som kjennetegner innovative bedrifter og nettverk av bedrifter både mhp privat og offentlig sektor
  • kunne drøfte innovasjonsprosesser og omstillinger kritisk i lys av samfunns- og økonomisk utvikling
  • ha innsikt i forholdet mellom globalisering og innovasjon
  • kunne anvende relevante teorier på empiriske studier av innovasjoner
  • kunne bidra konstruktivt i innovasjoner og omstillinger i arbeidslivet
Arbeids- og læringsaktiviteter

6 dagssamlinger, inkludert gruppearbeid

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version