-

ADM815 Innovasjon

ADM815 Innovasjon

Emnekode: 
ADM815
Emnenavn: 
Innovasjon
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
  • teorier og studier om innovasjoner i bedrifter
  • teorier om innovasjon og økonomisk utvikling
  • teorier og studier om innovasjoner i nettverk og miljø av bedrifter, regioner og nasjoner
  • teorier og studier om globalisering og innovasjon
  • statens rolle i forhold til innovasjoner og innovative miljø
Forventet læringsutbytte
  • beherske teorier om hva som kjennetegner innovative bedrifter og nettverk av bedrifter både mhp privat og offentlig sektor
  • kunne drøfte innovasjonsprosesser og omstillinger kritisk i lys av samfunns- og økonomisk utvikling
  • ha innsikt i forholdet mellom globalisering og innovasjon
  • kunne anvende relevante teorier på empiriske studier av innovasjoner
  • kunne bidra konstruktivt i innovasjoner og omstillinger i arbeidslivet
Arbeids- og læringsaktiviteter

6 dagssamlinger

Evaluering

Skoleeksamen

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat