-

ADM755 Mastergradsoppgave

ADM755 Mastergradsoppgave

Emnekode: 
ADM755
Emnenavn: 
Mastergradsoppgave
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Kursnavn på engelsk: 
Mastergradsoppgave
Kursnavn på nynorsk: 
Mastergradsoppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Bare kandidater som er tatt opp på masterstudiet i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse kan skrive masteroppgave.
Masteroppgaven kan først leveres etter at alle andre emner i studiet er fullført og bestått.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha evne til å fordype seg i utvalgte teorier og emner
  • ha spesielle kunnskap om disse teoriene og om det empiriske feltet oppgaven dreier seg om
  • generelt kunne anvende teori og metode i vitenskapelige undersøkelser og/eller drøftelser på en reflektert og moden måte
  • ha evne til å gjøre avanserte utredninger på en selvstendig og analytisk måte
Arbeids- og læringsaktiviteter

Oppgaveveiledning

Sensorordning

Ekstern og intern sensor

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen-1semesterBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler