-

ADM720 Ledelse av verdinettverk

ADM720 Ledelse av verdinettverk

Emnekode: 
ADM720
Emnenavn: 
Ledelse av verdinettverk
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Management of value systems
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Emneinnhold

Verdikjeder er i virkeligheten verdinettverk og verdisystemer. Nettverk er komplekse sammenstillinger av delvis uavhengige men gjensidig avhengige organisasjoner. Forandinger i nettverkene skjer hele tiden. Kreativitet og forandring er ønsket i enkelte perioder av en organisasjons utvikling, mens i andre perioder eller faser er det viktigere å prioritere struktur og resultat.
Den første del av emnet utfordrer studentene på ledelse og lederstiler. Studentene vil også lære at det er flere enn en virkelighet, og at den virkelighet vi som individer og organisasjoner som en sammenstilling av mange individer, kjenner den, er avhengig av en rekke ulike element.
Å utvikle relevante strategier i forskjellige utviklingssituasjoner krever en forståelse av de strukturer og prosesser som respektivt fremmer eller hindrer utvikling og suksess.
Kunnskap og forståelse av overnevnte prosesser og element er en viktig premiss for effektivt og godt lederskap. Strategiske utfordringer vil på mange måter være en kontinuerlig omstrukturering og integrering av organisasjoner.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • vite hvordan man kan forstå og reflektere over forretningsutvikling og ledelse i dag
  • vite hvordan man kan spille i rolle i omstrukturering av verdikjeder, nettverk og verdisystemer
  • vite behovet for og forstå hvilke typer ledelse det er behov for i ulike faser av en bedrifts utviklingssyklus og lære om egen personlighet og lederstil.

Hovedhensikten med emnet er å gi studentene innsikt i prosesser og strukturelle arrangement i organisasjoner som fremmer vekst og utvikling og hvilke som påvirker stagnasjon og kriser, og hva som kan gjøres med det.

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F)60 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)40 To hjemmeeksamener (case) i grupper fra 2-4 studenter som hver seg teller 20% (tilsammen 40% av totalkarakteren) Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:40
Kommentar: To hjemmeeksamener (case) i grupper fra 2-4 studenter som hver seg teller 20% (tilsammen 40% av totalkarakteren)
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler