-

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

Emnekode: 
ADM700
Emnenavn: 
Globale endringer og organisasjoner
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Kursnavn på engelsk: 
Globale endringer og organisasjoner
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
  • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
  • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
  • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
  • Klimaendringene - politisk økonomiske utfordringer 
  • Nye reguleringsregimer 
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
  • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.  
Arbeids- og læringsaktiviteter

Seks todagerssamlinger i løpet av semesteret

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100 Egne notater / forelesningsnotater er tillatte hjelpemidler. -
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler: Egne notater / forelesningsnotater er tillatte hjelpemidler.
Hjelpemidler:-