-

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

Emnekode: 
ADM700
Emnenavn: 
Globale endringer og organisasjoner
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Kursnavn på engelsk: 
Globale endringer og organisasjoner
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
 • Globalisering som modernitetsbetingelse: risiko, akselerasjon og geopolitik
 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
 • Klimaforandringer, teknologi og øko-systemer
 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
 • Nye globale reguleringsregimer 
 • Globaliseringens ideologi: kapitalismeformer og modstandsbevegelser
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
 • forstå 'risikosammfunnet' og ha innsikt i flere av nåtidens store globale utfordringer innenfor miljø, teknologi, politikk og økonomi
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer eller i skriftlige/mundtlige presentasjoner
 • ha reflektert over sin egen innleiring i globaliseringens problemer, muligheter og paradokser, og være i stand til å beskrive globaliserings effekt på individnivå med eget eller andre nære eksempler
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlinger: 1 - 2 dager med konsentrert undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid 6 - 8 ganger  i løpet av semesteret.

Første samling foregår som en introduksjon til faget og til masteren som helhet, hvor de studerende møter forelesere, presenteres for faglige forventninger, jobber med ulike øvelser, danner arbeidsgrupper, skaper sammenheng og -hold, med videre. Denne samling har obligatorisk fremmøte.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdDer er obligatorisk opmøte på hele introduksjonsseminaret
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Der er obligatorisk opmøte på hele introduksjonsseminaret
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100 Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Egen liste. Se under
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger semesterForeberedelse og deltakelse i undervisningen
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:
Varighetstype:semester
Kommentar:Foreberedelse og deltakelse i undervisningen