-

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

Emnekode: 
ADM700
Emnenavn: 
Globale endringer og organisasjoner
Studieprogram: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Kursnavn på engelsk: 
Globale endringer og organisasjoner
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
  • globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
  • finansiell globalisering og krise
  • hvordan forstå organisasjoner i den globaliserte økonomien. Økonomisk organisasjonsteori i spenningen mellom det instrumentelle og det institusjonelle
  • endringer i samfunnsformer, organisasjonsformer og ledelsesformer. Nye reguleringsregimer
  • globalisering og velferdspolitiske utfordringer
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet.
  • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og slik gjøre studentene i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlinger: 1 - 2 dager med konsentrert undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid 6 - 8 ganger  i løpet av semesteret.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100 Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Egen liste. Se under