-

ADM650 Bacheloroppgave

ADM650 Bacheloroppgave

Emnekode: 
ADM650
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Bacheloroppgave
Kursnavn på nynorsk: 
Bacheloroppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Bestått alle obligatoriske emner i de to første studieårene i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene.

Emneinnhold

Relevante tema for oppgaven kan hentes fra studentenes interessefelt, med faglig og teoretisk basis i et eller flere av emnene innenfor det studiet studenten tar.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Seminarer og individuell veiledning for å gi studentene øvelse i å arbeide med teori, metode og data på en selvstendig måte og gi studentene øvelse i skriftlig framstilling.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen-1semesterBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler