-

ADM620 Etikk

ADM620 Etikk

Emnekode: 
ADM620
Emnenavn: 
Etikk
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Ethics
Kursnavn på nynorsk: 
Etikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Følgende tema omhandles:

  • etisk metode
  • etiske teorier
  • etikk i arbeidslivet: Menneskesyn, jobb- og organisasjonsutforming
  • etikk i næringslivet: Går marked og moral sammen?
  • etikk, demokrati og velferdstenkning
  • etikk og miljø
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • identifisere etiske problemstillinger og dilemmaer med utgangspunkt i grunnleggende etiske teorier
  • oppøve ferdigheter i etisk refleksjon og argumentasjon
  • forklare hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i arbeidslivet, næringslivet og i utforming av offentlig politikk
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning pr. uke. Digital undervisning med oppgaveløsning

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat