-

ADM620 Etikk

ADM620 Etikk

Emnekode: 
ADM620
Emnenavn: 
Etikk
Studieprogram: 
Bachelor i juss og administrasjon
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Bachelor i juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Spring
Eksamenssemester: 
2020 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Følgende tema omhandles:

  • etisk metode
  • etiske teorier
  • etikk i arbeidslivet: Menneskesyn, jobb- og organisasjonsutforming
  • etikk i næringslivet: Går marked og moral sammen?
  • etikk, demokrati og velferdstenkning
  • etikk og miljø
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • identifisere etiske problemstillinger og dilemmaer med utgangspunkt i grunnleggende etiske teorier
  • oppøve ferdigheter i etisk refleksjon og argumentasjon
  • forklare hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i arbeidslivet, næringslivet og i utforming av offentlig politikk
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning pr. uke

Pensum

Litteratur oppgis ved studiestart.

Anbefalt litteratur:
Siri Granum Carson m.fl.: Etikk for beslutningstakere, Cappelen Damm Akademisk 2014

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)1 Ikke påkrevdObligatorisk innlevering av oppgave etter oppgitt tema (godkjent/ikke godkjent). Gruppe- eller individuelt arbeid.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatorisk innlevering av oppgave etter oppgitt tema (godkjent/ikke godkjent). Gruppe- eller individuelt arbeid.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version