-

ADM620 Etikk

ADM620 Etikk

Emnekode: 
ADM620
Emnenavn: 
Etikk
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Ethics
Kursnavn på nynorsk: 
Etikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Følgende tema omhandles:

  • etisk metode
  • etiske teorier
  • etikk i arbeidslivet: Menneskesyn, jobb- og organisasjonsutforming
  • etikk i næringslivet: Går marked og moral sammen?
  • etikk, demokrati og velferdstenkning
  • etikk og miljø
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • identifisere etiske problemstillinger og dilemmaer med utgangspunkt i grunnleggende etiske teorier
  • oppøve ferdigheter i etisk refleksjon og argumentasjon
  • forklare hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i arbeidslivet, næringslivet og i utforming av offentlig politikk
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning pr. uke

Pensum

Litteratur oppgis ved studiestart.

Anbefalt litteratur:
Siri Granum Carson m.fl.: Etikk for beslutningstakere, Cappelen Damm Akademisk 2014

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)1 Ikke påkrevdObligatorisk innlevering av oppgave etter oppgitt tema (godkjent/ikke godkjent). Gruppe- eller individuelt arbeid. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatorisk innlevering av oppgave etter oppgitt tema (godkjent/ikke godkjent). Gruppe- eller individuelt arbeid. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat