-

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring

Emnekode: 
ADM505
Emnenavn: 
Kunnskap og organisasjonslæring
Studieprogram: 
Bachelor i juss og administrasjon
Studiepoeng: 
15
Studieprogram: 
Bachelor i juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag eller tilsvarende.

Emneinnhold

Kurset undersøker hvilke kunnskapsforståelser som dominerer i moderne organisasjoner, hvilke historiske utviklinger disse bygger på, og hvilken rolle kunnskap spiller i forskellige typer organiseringer, f.eks. i store bedrifter, offentlig sektor, og frivillig sektor. Videre behandles begrepet kunnskap og dets dominerende plass i moderne ledelse med et kritisk perspektiv, hvor vi ser på forholdet mellom kunnskap, makt og institusjoner. Kursets siste del kikker fremover og diskuterer hvilken kunnskap det er behov for i fremtiden, og hvilke krav det stiller til læring, organisering og ledelse.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • Ha innsikt i teorier om kunnskap, med spesielt fokus på utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv.
  • Ha forståelse for kunnskapens betydning for hvordan organisasjoner innretter sitt samarbeide med omverdenen gjennom for eksempel logistikk, politikk og strategi.
  • Kunne diskutere forskjellige kunnskapsperspektiver opp mot hverandre og forholde seg kritisk til teori og praksis
  • Kunne reflektere over forskjellige kunnskapspraksisers fordeler og ulemper
  • Kunne bruke denne innsikten i egne konkrete handlingssituasjoner i organisasjoner eller i nettverk
Arbeids- og læringsaktiviteter

Seminarer og onlineundervisning. Undervisningen med fysisk tilstedeværelse samles heldagsseminarer (6 timer) med både forelesning og øvelser. Onlineundervisningen består av elementer som delvis interaktive forelesninger, quizzer, videoer og øvelser med tilbakemelding. 

Pensum

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell6TimerBokstavkarakter100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat