-

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring

Emnekode: 
ADM505
Emnenavn: 
Kunnskap og organisasjonslæring
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Kunnskap og organisasjonslæring
Kursnavn på nynorsk: 
Kunnskap og organisasjonslæring
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag eller tilsvarende.

Emneinnhold

Forhold rundt kunnskapsorganisasjoner og et samfunn som i stadig større grad baserer seg på formalisert kunnskap står sentralt i emnet. Viktige områder i denne sammenhengen blir spørsmålet kunnskapens betydning for ulike produksjons- og ledelsesformer. Organisering og ledelse av lærings- og kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner blir tatt opp i siste del av emnet.

Emnet tar sikte på å gi innsikt i teorier om kunnskap og organisasjonsmessig læring med spesielt fokus på den betydning kunnskap har for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i teorier om kunnskap med spesielt fokus på den betydning kunnskap har for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv
  • kunne ha et reflektert forhold til faktorer som påvirker kunnskapdeling og læring i organisasjoner eller i nettverk
  • kunne bruke denne innsikten i konkrete handlingssituasjoner i organisasjoner eller i nettverk
Arbeids- og læringsaktiviteter

5 t per uke (3t + 2t). Undervisningen baserer seg stort sett på forelesninger, men det blir lagt inn en del korte gruppearbeider under de ulike temaene.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version