-

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring

Emnekode: 
ADM505
Emnenavn: 
Kunnskap og organisasjonslæring
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Kunnskap og organisasjonslæring
Kursnavn på nynorsk: 
Kunnskap og organisasjonslæring
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag eller tilsvarende.

Emneinnhold

Forhold rundt kunnskapsorganisasjoner og et samfunn som i stadig større grad baserer seg på formalisert kunnskap står sentralt i emnet. Viktige områder i denne sammenhengen blir spørsmålet kunnskapens betydning for ulike produksjons- og ledelsesformer. Organisering og ledelse av lærings- og kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner blir tatt opp i siste del av emnet.

Emnet tar sikte på å gi innsikt i teorier om kunnskap og organisasjonsmessig læring med spesielt fokus på den betydning kunnskap har for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i teorier om kunnskap med spesielt fokus på den betydning kunnskap har for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv
  • kunne ha et reflektert forhold til faktorer som påvirker kunnskapdeling og læring i organisasjoner eller i nettverk
  • kunne bruke denne innsikten i konkrete handlingssituasjoner i organisasjoner eller i nettverk
Arbeids- og læringsaktiviteter

5 t per uke (3t + 2t). Undervisningen baserer seg stort sett på forelesninger, men det blir lagt inn en del korte gruppearbeider under de ulike temaene.

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart

Aktuell litteratur:
Skorstad, Egil: Organisasjonsformer: kontinuitet eller forandring? Gyldendal (siste utgave)
Resten av pensum blir oppgitt av faglærer ved semesterstart

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version