-

ADM499 Utvekslingssemester

ADM499 Utvekslingssemester

Emnekode: 
ADM499
Emnenavn: 
Utvekslingssemester
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Utvekslingssemester
Kursnavn på nynorsk: 
Utvekslingssemester
Studiested: 
Foreign institution
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Anbefalte forkunnskaper

Må ha fullført de tre første semestrene av bachelorstudiet med karaktersnitt på C eller bedre
Må ha minimum karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller på annen måte kunne dokumentere gode engelskkunnskaper. Hvis vertsinstitusjonen ikke har engelsk som undervisningsspråk, må studentenkunne dokumentere god språkforståelse, både skriftlig og muntlig.

Søknadsfrist 15. september.

Emneinnhold

Studietilbud ved utenlandsk utdanningsinstitusjon. Se oversikt her.
Innhold, omfang og nivå skal være godkjent av studieleder før utreise.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført utvekslingssemester:

  • ha tatt emner som er relevante for det studiet studenten tar ved Høgskolen i Molde
  • ha fått internasjonal erfaring og trening i å behandle sitt fagområde på et fremmed språk