-

ADM300 Foretaksstrategi

ADM300 Foretaksstrategi

Emnekode: 
ADM300
Emnenavn: 
Foretaksstrategi
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Foretaksstrategi
Kursnavn på nynorsk: 
Foretaksstrategi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Autumn
Eksamenssemester: 
2021 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Foretaksstrategi handler om strategiprosessen i organisasjoner fra idé til iverksetting. Emnet inneholder:

  • historisk utvikling av strategifaget
  • utforming av visjon, forretningside og mål
  • strategisk analyse, herunder analyse av interne og eksterne faktorer
  • utvikling av strategi innen de fleste områder av et selskap inkludert logistikk og supply chain
  • strategiske valg, implementering og kontroll

I tillegg gjennomgås økonomisk organisasjonsteori, herunder prinsipal-agentteori og transaksjonsteori.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

  • ha fått forståelse for strategiske problemstillinger i bedrifter og organisasjoner
  • ha oversikt over teorier og og metoder som anvendes til strategisk analyse
  • kjenne til hovedelementene i en forretningsplan, og hvilke analyser som ligger til grunn for denne
  • ha fått god forståelse for bedrifters konkurransesituasjon
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke 

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual -Letter (A - F)100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material