-

ADM300 Foretaksstrategi

ADM300 Foretaksstrategi

Emnekode: 
ADM300
Emnenavn: 
Foretaksstrategi
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Foretaksstrategi
Kursnavn på nynorsk: 
Foretaksstrategi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Foretaksstrategi handler om strategiprosessen i organisasjoner fra idé til iverksetting. Emnet inneholder:

  • historisk utvikling av strategifaget
  • utforming av visjon, forretningside og mål
  • strategisk analyse, herunder analyse av interne og eksterne faktorer
  • utvikling av strategi innen de fleste områder av et selskap
  • strategiske valg, implementering og kontroll

I tillegg gjennomgås økonomisk organisasjonsteori, herunder prinsipal-agentteori og transaksjonsteori.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

  • ha fått forståelse for strategiske problemstillinger i bedrifter og organisasjoner
  • ha oversikt over teorier og og metoder som anvendes til strategisk analyse
  • kjenne til hovedelementene i en forretningsplan, og hvilke analyser som ligger til grunn for denne
  • ha fått god forståelse for bedrifters konkurransesituasjon
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke 

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart

Aktuell litteratur:
Roos, Gøran; Krogh Georg von; Roos, Johan: Strategi - en Innføring, Siste utgave, Fagbokforlaget, Bergen.
Avisartikler som ligger på fagets hjemmesider er ikke pensum, men disse blir aktivt brukt i forelesningene. Forståelse av strategiske problemstillinger gitt i disse artiklene er en fordel for en totalforståelse av faget.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler