-

ADM290 Evaluering i teori og praksis

ADM290 Evaluering i teori og praksis

Emnekode: 
ADM290
Emnenavn: 
Evaluering i teori og praksis
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Evaluering i teori og praksis
Kursnavn på nynorsk: 
Evaluering i teori og praksis
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap,  ADM111 Politiske prosesser og SAF 210 Organisasjonsteori og offentlig politikk

Emneinnhold

Evaluering brukes i økende grad både som kunnskapsgrunnlag og som verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak. Evaluering brukes som et faguttrykk for en forskningsbasert, systematisk innhenting og vurdering av kunnskap.

Emnet gir oversikt over evalueringstradisjoner og historiske utviklingslinjer som en bakgrunn for å forstå dagens utfordringer og praksis. Emnet kobler teoretisk innsikt i evalueringsmodeller med krav om anvendelse i planlegging av konkrete evalueringsprosjekter. Metodiske, juridiske og etiske utfordringer i evalueringsarbeid har en sentral plass i studieopplegget.

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha 

Kunnskap

- ha oversikt  sentrale utviklingstrekk

- kjenne til  teorimangfoldet og kunne redegjøre for sentrale modeller

 

Ferdigheter

- kunne vurdere ulike opplegg for evalueringer

- kunne utarbeide en konkret evalueringsplan

- kunne ta hensyn til metodiske, juridiske og etiske utfordringer i evalueringsarbeid

Generell kompetanse

- kunne kritisk reflektere rundt betingelser for og konsekvenser av evaluering på ulike samfunnsområder

Arbeids- og læringsaktiviteter

En ukedag satt av til forelesninger, oppgaveseminar og veiledning. Varierende antall timer.

Pensum

Oppgis i Leganto

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter (A - F)50Utarbeidelse av et opplegg for evaluering - 2 studenter jobber sammen. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)50Kontinueringseksamen i emnet ADM290 består av en 100 % skoleeksamen, der eksamenstiden økes til 5 timer. LovsamlingKun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:50
Kommentar:Utarbeidelse av et opplegg for evaluering - 2 studenter jobber sammen.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:50
Kommentar:Kontinueringseksamen i emnet ADM290 består av en 100 % skoleeksamen, der eksamenstiden økes til 5 timer.
Hjelpemidler: Lovsamling
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat