-

ADM205 Organisasjon 2

ADM205 Organisasjon 2

Emnekode: 
ADM205
Emnenavn: 
Organisasjon 2
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Organisasjon 2
Kursnavn på nynorsk: 
Organisasjon 2
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Spring
Eksamenssemester: 
2020 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

ADM100 Organisasjon 1

Emneinnhold
  • organisasjonsteoretiske perspektiver
  • endring i organisasjoner
  • ledelsesformer
  • læring og omstilling
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha oversikt over sentrale teorier innen ledelse, læring og organisasjonsendring.
  • ha utviklet evnen til å identifisere organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger innen organsisasjonsendringer
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke inkludert noe gruppearbeid

Pensum

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart

Aktuell litteratur:
Jacobsen, Dag Ingvar (siste utgave): Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)1 Ikke påkrevdGodkjent/ikke godkjent. Fortrinnsvis gruppearbeid. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første "ny og utsatt eksamen" dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger frem i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Godkjent/ikke godkjent. Fortrinnsvis gruppearbeid. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første "ny og utsatt eksamen" dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger frem i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Digital school assessment - InsperaIndividual5hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital school assessment - Inspera
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version