-

ADM205 Organisasjon 2

ADM205 Organisasjon 2

Emnekode: 
ADM205
Emnenavn: 
Organisasjon 2
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Organisasjon 2
Kursnavn på nynorsk: 
Organisasjon 2
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

ADM100 Organisasjon 1

Emneinnhold
  • organisasjonsteoretiske perspektiver
  • endring i organisasjoner
  • ledelsesformer
  • læring og omstilling
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha oversikt over sentrale teorier innen ledelse, læring og organisasjonsendring.
  • ha utviklet evnen til å identifisere organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger innen organsisasjonsendringer
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual5hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version