-

ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode: 
ADM201
Emnenavn: 
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Kursnavn på nynorsk: 
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2022 Spring
Eksamenssemester: 
2022 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
  • ulike forskningsmetoder og analysestrategier
  • problemformulering
  • operasjonalisering og måling av variabler
  • utvalgsbeslutninger
  • valg av datainnsamlingsmetode
  • dataanalyse
  • tolkning og rapportering
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne :

  • ha kunnskap om grunnprinsippene innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
  • ha ferdigheter i å planlegge enkle empiriske undersøkelser og tolke resultater fra kvantitative prosjekter
  • ha generell kompetanse i bruk og vurdering av  kilder
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning med veiledning/gruppearbeid per uke.

Sensorordning

Intern sensur, ekstern hvert tredje år.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentGroup -Letter (A - F)50En hjemmeeksamen basert på at to studenter arbeider sammen. All printed and written supporting material
School assessmentIndividual3hoursLetter (A - F)50 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Group
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:50
Kommentar:En hjemmeeksamen basert på at to studenter arbeider sammen.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:3
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:50
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Course nameCredit reduction
SAF 112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:SAF 112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
Vektingsreduksjon:7,5